Navigasjon: Hovedside [Sidekart] [Kontakt] English information about inn200
Tekststørrelse.
OM NMBU
STUDIER
FORSKNING
ENGLISH
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
NMBU
HovedsidenSøkeresultat

Norsk
INN200 Økonomistyring
Emneansvarlig/institutt Nils Sanne HH
   
Studiepoeng 10.0
Språk Norsk
Antallsbegrenset Maksimalt 35 studenter. Studentene ved Masterprogrammet i entreprenørskap og innovasjon og Naturbasert reiseliv har fortrinnsrett. Dersom det er ledige plasser, kan det tas opp studenter fra andre mastergradsstudier. Bachelorstudenter i økonomi og administrasjon (B-ØA) har ikke adgang til emnet ettersom det overlapper med obligatoriske emner i B-ØA.
Undervisningsperioder
Augustblokk Høstparallell Januarblokk Vårparallell Juniblokk
       
         
Fargeforklaring: Rødt/gult angir undervisningsperioder. Undervisningen starter i perioden som er merket med rødt.
Medvirkende lærere Nils Sanne og eventuelle gjesteforelesere.
Strukturert undervisningstid Det blir 4 timer med forelesninger/oppgaveløsninger per uke. Det vil bli lagt stor vekt på oppgaveløsning og presentasjon av disse løsningene i studentgruppa. Oppgaveløsning i grupper i tillegg til forelesningene.
Obligatoriske undervisningsaktiviteter Aktiv deltagelse i gruppearbied og presentasjoner
Overlapping og studiepoengreduksjon Studenter på bachelorstudiet i økonomi og administrasjon vil gjennomgå de samme temaene i andre obligatoriske emner i løpet av studiet og kan derfor ikke ta INN200.
Forutsatte forkunnskaper -
Anbefalte forkunnskaper
Eksamensform L
Eksamen Den langsgående vurderingen vil bli avsluttet med en muntlig eksamen med utgangspunkt i de arbeider som inngår i den mappen studentene har arbeidet med gjennom semesteret. Karakteren settes på grunnlag av muntlig eksamen. Det blir ikke arrangert kontinuasjonseksamen i emnet.
Karakterregel A-F
Normert arbeidsmengde
Emnefrekvens Årlig
Frekvenskommentar -
Læringsmåter Emnet er basert på aktiv deltakelse fra studentenes side. Tilegnelsen av lærestoffet vil skje gjennom egenaktivitet og aktivitet i grupper. Case- og oppgaveløsninger skal presenteres i seminarer og workshops.
Læringsstøtte -
Sensor Ekstern sensor vil følge den langsgående vurderingen kontinuerlig gjennom semesteret i tillegg til den endelige muntlige prøven.
Opptakskrav GSK
Fortrinnsrett Studenter opptatt på masterstudiet i entreprenørskap og innovasjon.
   
Merknad  
-
   
Mål  

Studentene skal kjenne grunnleggende bedriftsøkonomisk teori og metode og anvende dette på bedriftsøkonomiske problemstillinger. Emnet skal gi studentene kunnskap slik at de kan lese, forstå og analysere et finansregnskap.

   
Innhold  
Kostnads- og inntektsanalyse herunder analyser av kostndsstruktur og kostnadsdrivere Kalkulasjonsprinsipper og metoder Ulike typer beslutningsverktøy Vurdering av prosjekter Budsjetteringsprosessen Regnskapsanalyse.
   
Pensum  
Blir gjort kjent ved studiestart
 
Sist oppdatert 2013-04-12