Navigasjon: Hovedside [Sidekart] [Kontakt] English information about jus220
Tekststørrelse.
OM NMBU
STUDIER
FORSKNING
ENGLISH
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
NMBU
HovedsidenSøkeresultat

Norsk
JUS220 Miljørett
Emneansvarlig/institutt Fredrik Holth ILP
   
Studiepoeng 5.0
Språk Norsk
Antallsbegrenset -
Undervisningsperioder
Augustblokk Høstparallell Januarblokk Vårparallell Juniblokk
       
         
Fargeforklaring: Rødt/gult angir undervisningsperioder. Undervisningen starter i perioden som er merket med rødt.
Medvirkende lærere -
Strukturert undervisningstid Forelesninger: ca 22 timer
Obligatoriske undervisningsaktiviteter -
Overlapping og studiepoengreduksjon .
Forutsatte forkunnskaper Forutsetter forkunnskaper i JUS100 (Rettslære I). Det er åpnet for at emnene kan tas samtidig.
Anbefalte forkunnskaper
Eksamensform S
Eksamen Skriftlig eksamen 3,5 time.
Eksamen vil bestå av en praktisk og en teoretisk del.
Karakterregel A-F
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen A2: ingen kalkulator, spesifiserte andre hjelpemidler
Normert arbeidsmengde Selvstudium: 130 timer
Forelesninger: 22 timer
Emnefrekvens Årlig
Frekvenskommentar -
Læringsmåter Forelesninger.
Gjennomgang av praktiske rettstilfeller.
Egenstudium.
Læringsstøtte - Forelesning
- E-post
- Kontor
- Fronter-tilgang
Sensor Sensor og emneansvarlig leser gjennom eksamensbesvarelsene hver for seg og kommer i samarbeid frem til karakterer på de ulike besvarelser.
Opptakskrav GSK
Fortrinnsrett -
   
Merknad  
.
   
Mål  

God kunnskap om og forståelse for miljørettsfag, herunder innføring i plan- og bygningsloven, forurensningsloven, naturmangfoldloven, kulturminneloven, energilov, jordloven, friluftsloven mv.
Studentene skal kunne se de ulike lovene i sammenheng, forstå og drøfte praktiske oppgaver, kjenne til relevant rettspraksis og forvaltningspraksis.

   
Innhold  
Emnet består av forelesninger, oppgaveløsning og diskusjoner.
   
Pensum  
Listen er under utarbeidelse
 
Sist oppdatert 2013-04-15