Navigasjon: Hovedside [Sidekart] [Kontakt] English information about laft210
Tekststørrelse.
OM NMBU
STUDIER
FORSKNING
ENGLISH
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
NMBU
HovedsidenSøkeresultat

Norsk
LAFT210 Tegning - et visuelt språk
Emneansvarlig/institutt Tove Judit Næverdal ILP
   
Studiepoeng 5.0
Språk Norsk
Antallsbegrenset Minimum 15
Undervisningsperioder
Augustblokk Høstparallell Januarblokk Vårparallell Juniblokk
     
         
Fargeforklaring: Rødt/gult angir undervisningsperioder. Undervisningen starter i perioden som er merket med rødt.
Medvirkende lærere Christian Montarou, Lise Farmen. Hennie-Ann Isdahl, Tove Judit Næverdal
Strukturert undervisningstid 12 t. forelesninger.
84 t. øvelser/oppgaver med individuell veiledning.
54 t. øvelser/oppgaver uten veiledning.
Obligatorisk utferd. Alle tegneøvelser må leveres for å få bestått kurs
Obligatoriske undervisningsaktiviteter -
Overlapping og studiepoengreduksjon -
Forutsatte forkunnskaper -
Anbefalte forkunnskaper Basis kompetanse i tegning,form og farge.
Eksamensform L
Eksamen -
Karakterregel Bestått/ikke bestått
Normert arbeidsmengde 12 t. forelesninger.
84 t. øvelser/oppgaver med individuell veiledning.
54 t. øvelser/oppgaver uten veiledning.
Obligatorisk utferd. 80 % deltagelse i forelesinger og timeplanfestet arbeid med øvingsoppgaver.
Emnefrekvens Årlig
Frekvenskommentar Oppstart med nytt tegnekurs hvert semester
Læringsmåter Hovedvekt på praktiske tegne- form- og fargeøvelser og oppgaver med veiledning og forelesninger av lærer. Oppgavene er gitt av lærer og studentene skal løse oppgavene innenfor en gitt tidsramme.
Studentene blir også oppmuntret til å arbeide med temaene på egenhånd.
Læringsstøtte Studentene fårløpende ukentlig veiledning både individuelt og i grupper. Forelesninger.
Sensor Det brukes intern sensor. En ekstern sensor evaluerer innhold og struktur i hele læringsopplegget, og deltar i
evaluering og tilbakemelding til alle studentene
Opptakskrav GSK
Fortrinnsrett -
   
Merknad  
Emnet går to ganger i året - både i høstparallellen og i vårparallellen.
   
Mål  

Kunnskapsmål: kunne beskrive volum og romlige forhold i 2D og 3D tegning. Kunne bruke perspektiviske virkemidler, aksonometrisk tegning, plan/oppriss tegning. Grunnleggende komposisjonsprinsipper, proporsjoner, romforståelse. Ha grunnleggende kunnskap om materialer, redskaper og teknikker. Kjenne til abstraksjonsprosesser og kunne avdekke karakteristiske trekk.

Ferdighetsmål: Kunne anvende tegning som arbeidsmetode. Oppøve god visuell lesbarhet i tegning. Evne til kreativ problemløsning og personlig uttrykk. Analytisk tenkning.

Generell kompetanse: utvikle estetisk sans og kritisk tenkning. Evne til å drøfte estetiske problemstillinger. Kreativ problemløsning. Utvikle og stimulere til kreativ tenkning.

   
Innhold  
Formålet med emnet er å utvikle studentenes basis kunnskap i tegning form og farge for å styrke deres visuell kompetanse og evner .
Tegneundervisning vil sikte mot å gi studentene erfaring i hvordan tegning som virksomhet brukes innenfor ideutvikling og ide formidling. Emnet vil gi strukturert undervisning i diverse tegne teknikker (f.eks blyant, kull, tegnekritt, akvarell og tusj) og ulike tegnemetoder. Tegneundervisningen vil ha fokus på både skissen, observasjon gjennom studie, ideutvikling gjennom prosess og abstraksjon og bruk av geometrien som hjelpemiddel i frihåndstegningen.
Emnet vil også gi en grunnleggende kunnskap om farge gjennom både teori og praksis.
Undervisning vil forgå både innenfor tegnesalen og ute i landskapet og nærmiljø, og vil følge en bestemt tematisk forløp.
Hvert tema perioden vil introduseres med foredrag hvor eksemplar av temaet belyses.
   
Pensum  
-
 
Sist oppdatert 2013-03-13