Navigasjon: Hovedside [Sidekart] [Kontakt] English information about mvi100
Tekststørrelse.
OM NMBU
STUDIER
FORSKNING
ENGLISH
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
NMBU
HovedsidenSøkeresultat

Norsk
Info http://athene.umb.no/emner/MVI100/
MVI100 Introduksjon i matvitenskap
Emneansvarlig/institutt Trude Wicklund IKBM
   
Studiepoeng 5.0
Språk Norsk
Antallsbegrenset Minimum: 5. Maksimum: 50.
Undervisningsperioder
Augustblokk Høstparallell Januarblokk Vårparallell Juniblokk
       
         
Fargeforklaring: Rødt/gult angir undervisningsperioder. Undervisningen starter i perioden som er merket med rødt.
Medvirkende lærere Trude Wicklund, Judith Narvhus, Ellen Skuterud, Odd-Ivar Lekang, Rita Nilsen, gjesteforelesere.
Strukturert undervisningstid 35 timer forelesning, 25 timer øvelser
Obligatoriske undervisningsaktiviteter Øvelser og ekskursjoner.
Overlapping og studiepoengreduksjon -
Forutsatte forkunnskaper
Anbefalte forkunnskaper
Eksamensform L
Eksamen Innlevering av rapporter fra de ulike emnene
Karakterregel Bestått/ikke bestått
Normert arbeidsmengde 150 timer. Fordeling: forelesninger 35 timer, øvelser 25 timer, ekskursjoner 25 timer, selvstudier, oppgaveskriving og forberedelser 65 timer.
Emnefrekvens Årlig
Frekvenskommentar -
Læringsmåter
Emnet omfatter øvelser, demonstrasjoner, forelesninger og utferder. Ved øvelser i laboratorium og pilotanlegg skal resultater sammenfattes i skriftlige rapporter.
Læringsstøtte Fronter
Sensor Ekstern sensor blir benyttet for å godkjenne opplegget.
Opptakskrav Realfag
Fortrinnsrett B-MAT
   
Merknad  
Introduksjonsemne på studieprogrammet Matvitenskap og ernæring. Bør tas første høsten i bachelorprogrammet.
   
Mål  

Studentane skal kjenne til rammer for handel med mat i Noreg, og dei ulike organisasjonsmåter som vert brukt i norsk matindustri. Vidare skal dei kjenne til ulike sider av råvarekvalitet for vegetabiliar, kjøt, fisk og mjølk, og dei skal kjenne til nokre vanlege hansamingsprosessar for desse matvareslaga. Dei skal også skjøne tydinga av god matkvalitet og matvaretryggleik

Mat er grunnlag for helse og velvære i befolkningen. I dette kurset vil matens sammensetning og kvalitet være i fokus. Grunnleggende bearbeidingsmetoder for ulike råstoffgrupper vil bli gjennomgått. Studentene skal få en oversikt over utfordringer og muligheter ved moderne matproduksjon, der matfordelingspolitikk og miljøaspekter vil være viktige elementer.

   
Innhold  
Kurset består av forelesninger, øvinger og utferder og skal gi små smakebiter på temaer det kan være aktuelt å fordype seg i senere i studiet.
   
Pensum  
Presentasjoner og utdelt materiale.
Næringsmiddellære (Yrkeslitteratur)
 
Sist oppdatert 2013-04-15