Navigasjon: Hovedside [Sidekart] [Kontakt] English information about zool220
Tekststørrelse.
OM NMBU
STUDIER
FORSKNING
ENGLISH
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
NMBU
HovedsidenSøkeresultat

Norsk
ZOOL220 Insekter og edderkoppdyr
Emneansvarlig/institutt Tone Birkemoe INA
   
Studiepoeng 5.0
Språk Norsk
Antallsbegrenset -
Undervisningsperioder
Augustblokk Høstparallell Januarblokk Vårparallell Juniblokk
     
         
Fargeforklaring: Rødt/gult angir undervisningsperioder. Undervisningen starter i perioden som er merket med rødt.
Medvirkende lærere -
Strukturert undervisningstid Forelesninger 18 timer. Lab.øvelser 16 timer. Feltkurs 3 dager.
Obligatoriske undervisningsaktiviteter Laboratorieøvelsene og feltkurset.
Overlapping og studiepoengreduksjon -
Forutsatte forkunnskaper ZOOL100.
Anbefalte forkunnskaper ECOL100.
Eksamensform L
Eksamen Eksamen har tre deler hvorav to har betydning for karakteren. Skriftlig eksamen (flervalgstest) i vårparallellen varer 3 timer og teller 2/3. Systematisk prøve avholdes på siste lab-kurs og teller 1/3 på karakteren. Begge deleksamener må ikke være bestått for å bestå emnet. Det er den samlede kvaliteten av besvarelsene som må vurderes til bestått. I tillegg må studentene ha godkjent presentasjon av feltoppgave på slutten av feltkurset.
Karakterregel A-F
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen A1: ingen kalkulator, ingen andre hjelpemidler
Normert arbeidsmengde Forelesninger 18 timer.
Lab.øvelser 16 timer.
Feltkurs: 30 timer.
Studentenes egetarbeid 90 timer.
Emnefrekvens Årlig
Frekvenskommentar -
Læringsmåter Forelesninger, lab.øvelser, sommerkurs. Det blir dessuten, utenom fast undervisningstid, satt ut systematiske prøver, der studentene enkeltvis eller i samarbeid med andre kan øve seg på systematikken.
Læringsstøtte Kandidatenes læring kan støttes gjennom faglig veiledning i lærers kontortid. Emneansvarlig og hjelpelærere ertilgjengelige underlaboratorieøvelsene og feltkurset.
Sensor Ekstern sensor vil bli brukt ved utforming av flervalgsoppgaver.
Opptakskrav GSK
Fortrinnsrett
   
Merknad  
Det vil bli satt fram stereomikroskop til systematisk prøve.
   
Mål  

Studentene skal få kunnskap om viktige grupper av norske insekter og edderkoppdyr, deres biologi, økologi og funksjon. De skal lære om typiske insekter i ulike habitater, om næringsvalg til de store insektgruppene og om insektenes betydning i forhold til mennesker. De skal kunne sortere og grovbestemme insekter ned til orden og/eller familienivå og være fortrolig med ulike innsamlingsmetoder og bestemmelseslitteratur for insekter og edderkoppdyr. Et hovedmål er at studentene får en forståelse for insektenes betydning for biomangfold, økosystemfunksjoner og mennesker.

   
Innhold  
Forelesninger: insektenes bygning, insektgrupper i ulike habitater og på ulike trofinivå (biologi og funksjon), betydning for mennesker (pollinering, landbruk, helse). Økologiske forhold vektlegges.
Lab.øvelser: gjennomgang av de viktigste insektgruppene ned til orden og/eller familienivå.
Feltkurs: 3 dager. Hovedvekt på faunistikk, innsamlingsmetoder, biologi /økologi til utvalgte insektgrupper. Studentene får oppgaver de selv skal løse og gjennomgå i plenum.
   
Pensum  
Informasjon om pensum vil bli lagt ut på Fronter.
 
Sist oppdatert 2013-03-11