Navigasjon: Hovedside / Utdanning / Studier ved IHA [Sidekart] [Kontakt] Studies at IHA
Tekststørrelse.
OM NMBU
STUDIER
FORSKNING
ENGLISH
Studier ved IHA
Hovedside

KONTAKT OSS
Studieveiledere
______________
Studieprogrammer
Bachelor
- Husdyrvitenskap
- Hestefag

Master
- Husdyrvitenskap
- Masteroppgaver

Engelsk master
- Aquaculture
- Animal Breeding and Genetics
- Feed Manufacturing Technology

Om studentene
Reisebrev fra studenter
______________
Yrkeseksempler tidligere studenter
Husdyrvitenskap
Akvakultur

Masteroppgaver

IHAs hovedside

Studier for fremtidens matproduksjon - vil du være med?

Janne Brodin

Studiene våre er om produksjonsdyr på land og i vann. Etter endt utdanning kan du være med på å sette preg på fremtidens matproduksjon. Klikk deg inn for å lese om studietilbudene.

Om studiene våre
Instituttet vårt har lange tradisjoner, og historien strekker seg helt tilbake til 1859. Fagspesialister og undervisere innen avl, ernæring, etologi (atferd), fôrtekologi og molekylærgenetikk har stor kompetanse innen sine fagfelt.


Husdyrvitenskap

Erik Stavseth  - master i husdyrvitenskap 2009
Erik Stavseth - master i husdyrvitenskap 2009

Studiet inneholder de tradisjonelle husdyrfagene avl og ernæring som er bærebjelkene i husdyrproduksjonen. Anvendt forskning i avl og ernæring har mye av æren for at vi har så friske og fruktbare husdyr i Norge.  Men i takt med utviklingen og behovet i samfunnet har nye fagfelt kommet til i husdyrvitenskap. 

Molekylærgenetikk og genomanalyse har gitt detaljert kunnskap om dyras arvemateriale (genom), en kunnskap som brukes både i utvalg av avlsdyr og til å bedre forstå dyras fysiologi.

Etologifaget er kommet til fordi det stilles nye krav til dyrs omgivelser. Forståelse av dyrs atferd og omgivelsenes påvirkning på dyr er avgjørende for å kunne skape dyrevelferd.

Det er bare IHA som tilbyr masterstudie i husdyrvitenskap i Norge.


Les om bachelor og master i  husdyrvitenskap

 

Masterstudent Lisa Linn Lorenzen prater med Prinsen
Masterstudent Lisa Linn Lorenzen prater med Prinsen Foto: Bente Geving

Hestefag

Bachelorgraden i hestefag var ny høsten 2010. Utdanningstilbudet er etablert fordi det er mangel på fagpersoner i hestenæringen.  Bruk av hest har flere positive sider som mange ikke vet om.

Ved å styrke kunnskapen om hestehold vil hestenæringen kunne videreutvikles og kvalitetssikres.

Les om bachelor i  hestefag
Fisk i hånden
Fisk i hånden Foto: Maya Fog

Aquaculture

I den engelske masterutdanningen i Aquaculture skal du spesialisere deg innen for avl, ernæring, produksjon eller en kobinasjon av disse.


Les om master i Aquaculture


 Fôrteknologi FôrTek - fôrfabrikken på UMB
Fôrteknologi FôrTek - fôrfabrikken på UMB Foto: Maya Fog

Fôrteknologi


Den engelske masterutdanningen i fôrteknologi/Feed Manufacturing Technology er et unikt studietilbud. 

Fôrproduksjon er en stor industri, og behovet for kunnskap omkring produksjonen både nasjonalt og ikke minst internasjonalt gjør at studenter fra hele verden søker seg til studiet.

Les om master i Fôrteknologi

 
EM-ABG students 2009/2010
EM-ABG students 2009/2010 Foto: Megumi Fog

Animal Breeding and Genetics


Erasmus Mundus programmet Animal Breeding and Genetics er et EU finansiert stipendbasert studieprogram for kompetente og entusiastiske studenter. 

Svært kompetente kandidater blir plukket ut til dette toårige studieprogrammet, hvor studentene tilbringer ett år ved to forskjellige universiteter.

Les om Erasmus Mundus programmet Animal Breeding and Genetics

 

Foto: UMB

Studentlivet


UMB er kjent for sitt gode studentmiljø. De fleste studentene bor i eller omkring UMB/Ås sentrum.

Studentsamfunnet er studentenes møteplass, og det er stor aktivitet blant UMBs ca 80 lag og foreninger.

Annet hvert år er det Uka i Ås.


Sudentenes InformsjonsTorg kan hjelpe deg med administrative spørsmål om det å være student på UMB.

 

IHA
IHA Foto: Liv Lønne Dille

Instituttet vårt

Instituttet holder til i utkanten av NMBUs campus. Det er ca. 170 ansatte og ca. 250 studenter i et trivelig og uformelt miljø. Ta deg gjerne en tur på besøk til oss.Oppdatert: 21.02.14
Utskriftsvennlig versjon

Del med en venn:
 
 
Studietilbudet ved Institutt for Husdyr og Akvakultur

Norges miljø-og biovitenskapelige universitet
Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap
Postboks 5003
1432 Ås

Tlf: +47 64 96 51 54
Faks: +47 64 96 51 05

studieveileder-iha@nmbu.no


 
Emneord

- Akvakultur
- Bachelor
- Fôrteknologi
- Husdyrfag
- Master
- Studieveiledning
- Utdanning