Navigasjon: Hovedside / Sentrale enheter / Universitetsledelsen [Sidekart] [Kontakt]
Tekststørrelse.
OM NMBU
STUDIER
FORSKNING
ENGLISH
Universitetsledelsen
Universitetsstyret UMB 2010-2013

- Sakslister 2013
- Tidligere sakslister
- Møtebøker

Sakliste til Universitetsstyremøte 27. februar 2012

Lise Gorseth

Universitetsstyret skal bl.a. behandle rapport og planer og foreløpig årsregnskap 2011.


SaksnrSakstittel
14/2012Godkjenning av saksliste og møtebøker fra 26. januar 2012
 Strategiske saker:
15/2012Oppfølging av styrets strategiske satsingsområder 2011-2013
16/2012Justert konsept for relokalisering av SHF
17/2012UMBs alliansesamarbeid – ny strategiplan for Oslofjordalliansen (OFA)
 Organisasjons-, rekrutterings- og personalsaker
18/2012Tilsetting i stilling som bibliotekdirektør ved UMB (u/off, off.lova §25)
19/2012Rekruttering – tilsetting av instituttleiar ved Institutt for husdyr og akvakulturvitskap (IHA) (u/off, off.lova §25)
 Studie- og forskningsadministrative saker
20/2012Forskningsprisen 2012 – oppnemning av bedømmingskomite
 Økonomi- og formuesforvaltningssaker
21/2012Rapport og planer (2011-2012) - Vedlegg
22/2012Foreløpig årsregnskap 2011
23/2012Rapport for 3. tertial 2011 – overføring av midler fra 2011 til 2012
 Referatsaker
24/2012a) Orientering etter ”Arbeid for helse” tilsyn (universitetsdirektøren tar egen gjennomgang av saken i styremøtet) 
b) Brev fra KD datert 17.1.2012: Innsynsrett i klasselister etter reglene i offentleglova – anmodning og Justis- og politidepartementets vurdering av dagens regelverk
c) Brev fra KD datert 25.1.2012: Supplerende tildelingsbrev – Statsbudsjettet 2012 – Kap. 281 post 01 – Insentivordning for kvinner i MNT-fag – 81175
d) Brev fra KD datert 01.02.2012: Høringsnotat om utkast til endringer i forskrift om grader og yrkesutdanninger, beskyttet tittel og normert studietid ved universiteter of høyskoler
e) Brev fra KD datert 01.02.2012: Internasjonal sommerskole for helhetlig forvaltning av miljø – møteforespørsel fra Thor Heyerdal Instituttet
f) Brev fra KD datert 01.02.2012: Innplassering i kategori for femårig integrert lærerutdanning og videreutdanningsemner tilknyttet integrert lærerutdanning
g) Utkast møtebok fra FON-møte 14.02.2012
h) Møtebok fra IDF-møte 27.01.2012
i) Møte i styret for Senter for husdyrforsøk 01.02.2012

Alle referatsakene i en pdf-fil laster du ned her.
  
25/2012Rektors orienteringer
 a) DnU (Fellesstyrets møte 31. januar 2012)
b) OFA-konferansen gjennomført på UMB 1. februar 2012
c) Gründercamp på UMB 7. februar 2012
d) Rektor til Kina med UHR i mars
  
26/2012Eventuelt


Publisert: 22.02.12
Oppdatert: 24.02.12
Utskriftsvennlig versjon

Del med en venn:
 
 
Universitetsstyret for UMB (t.o.m. 2013)